Rok reżysera "Kariery Nikodema Dyzmy"

Rok reżysera "Kariery Nikodema Dyzmy"

Dodano: 
Rok 2012 - rokiem Jana Rybkowskiego, reżysera i scenarzysty urodzonego w Ostrowcu Świętokrzyskim - ogłosili podczas wtorkowej sesji radni miasta. W 2012 r. przypada 100 rocznica urodzin i 25. rocznica śmierci twórcy takich seriali jak "Chłopi" i "Kariera Niekodema Dyzmy".

Radni poparli uchwałę w tej sprawie jednogłośnie. Obchody rocznicy urodzin reżysera będą okazją do popularyzacji jego twórczości.

Przypomniano także, iż Rybkowski uczył się w szkole powszechnej w podostrowieckich Częstocicach (dziś to dzielnica miasta), a przez rok uczęszczał do miejscowego liceum im. Joachima Chreptowicza.

W programie obchodów Roku Jana Rybkowskiego zaplanowano przegląd filmów reżysera i wystawę poświęconą jego działalności, sesję biograficzną oraz konkurs wiedzy o filmie dla gimnazjalistów i uczniów szkół średnich. W organizację imprez włączą się: Miejskie Centrum Kultury, Muzeum Historyczno-Archeologiczne, Centrum Kształcenia Ustawicznego, oddział PTTK. Poczta Polska planuje wydać kartę z wizerunkiem reżysera, ozdobioną okolicznościowym stemplem.

Jan Rybkowski urodził się 4 kwietnia 1912 r. w osadzie Bolesławów, którą w 1916 r. włączono do Ostrowca. Ukończył szkołę powszechną w Częstocicach. Przez rok uczęszczał do ostrowieckiego liceum. W latach 1926-1931 r. uczył się w Szkole Sztuk Zdobniczych w Poznaniu. W 1939 r. ukończył scenografię w Państwowym Instytucie Sztuki Teatralnej w Warszawie, a w 1949 r. Wydział Reżyserski tejże uczelni, przekształconej w Państwową Wyższą Szkołę Teatralną.

Pracę rozpoczynał w teatrach w Częstochowie, Warszawie i w Łodzi, gdzie zajmował się scenografią; także w kinematografii był początkowo scenografem i projektantem kostiumów. Zwany w środowisku filmowym "Rybą", pomimo roztargnienia, kłopotów z dysleksją i dysgrafią, Rybkowski odznaczał się pracowitością i profesjonalizmem w pracy.

Spuścizna filmowa Rybkowskiego obejmuje kilkadziesiąt filmów, które trafiły na duży ekran oraz seriale telewizyjne. Był reżyserem lub autorem scenariuszy. Wśród nich są filmy: kostiumowe, psychologiczne, fabularne, komediowe i dramaty wojenne.

Do najbardziej znanych filmów Rybkowskiego należą: "Pierwsze dni" (1951 r., zrealizowany w Ostrowcu Świętokrzyskim), "Sprawa do załatwienia" (1953 r.), "Nikodem Dyzma" (1956 r.), "Kapelusz pana Anatola" (1957 r.), "Pan Anatol szuka miliona" (1958 r.), "Dziś w nocy umrze miasto" (1961 r.), "Granica" (1977 r.), "Marynia" (1983 r.). Najbardziej znane seriale: "Chłopi" (1972 r.), "Rodzina Połanieckich" (1978 r.), "Kariera Nikodema Dyzmy" (1980 r.)

Rybkowski pracował także jako pedagog - od 1972 r. w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Przez kilka lat był dziekanem Wydziału Reżyserskiego tej uczelni.

Twórca w 1977 r. otrzymał nagrodę I stopnia Ministra Kultury i Sztuki za całokształt działalności reżyserskiej i pedagogicznej.

Jan Rybkowski zmarł 29 grudnia 1987 r. w Konstancinie.

em

Czytaj także