Informacja dot. praw autorskich do Kolekcji
Materiał partnera

Informacja dot. praw autorskich do Kolekcji

Dodano:   /  Zmieniono: 
Marilyn Monroe i Marlon Brando
Marilyn Monroe i Marlon Brando Źródło: Własność kolekcji WP Hala Ludowa
Hala Ludowa na aukcji organizowanej przez DESĘ w dniu 25 czerwca 2014 roku w Warszawie nabyła 3298 egzemplarzy fotografii z kolekcji fotografii autorstwa Miltona H. Green’a oddanych do sprzedaży komisowej przez Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego w likwidacji (dalej „FOZZ”). Wśród tych fotografii znajduje się kolekcja zdjęć przedstawiających Normę Jeane Mortenson, znaną całemu światu pod pseudonimem Marilyn Monroe.

Warunkiem uczestnictwa w aukcji postanowionym przez FOZZ było przyjęcie przez zwycięzcę aukcji zobowiązania do udostępnienia fotografii szerokiej publiczności poprzez ich publiczne wystawienie. Takie zobowiązanie Hala Ludowa przyjęła oświadczając, że zapewnieni we własnym zakresie ekspozycję nabytego przedmiotu aukcji w przestrzeni publicznej. Wygrywając aukcję i akceptując jej warunki Hala Ludowa stała się jedynym właścicielem fotografii. Hala Ludowa uzyskała jednocześnie wszelkie konieczne uprawnienia do prowadzenia działalności wystawienniczej dotyczącej fotografii i podejmowania innej eksploatacji fotografii typowej dla eksploatacji podejmowanej przez muzea wobec dzieł przez nie zgromadzonych.

Hala Ludowa dysponuje koniecznymi uprawnieniami, aby dokonywać eksploatacji fotografii na wszystkich polach, jakie od samego początku były zakładane, w szczególności na udostępnianiu tych fotografii szerokiej publiczności. Oznacza to, że Hala Ludowa jest uprawniona do szczegółowego opracowania fotografii, dokonania ich konserwacji oraz przygotowania do wystawienia. Przede wszystkim jednak, Hala Ludowa może wystawiać fotografie zarówno na wystawach czasowych jak i stałych. Może także rozpowszechniać fotografie w katalogach wystaw i wszelkiego rodzaju wydawnictwach publikowanych dla promocji fotografii.

Hala Ludowa zamierza również prowadzić sprzedaż pamiątek oznaczonych wizerunkiem MM, które zwyczajowo można kupić w sklepach przy galeriach lub muzeach, takich jak naklejki, kubki, pocztówki, porcelana, słodycze, etc. ). Aby w pełni móc prowadzić sprzedaż takich materiałów konieczne może okazać się zakupienie dodatkowych praw do znaków towarowych zawiązanych z MM. Kwestia czy i w jakim zakresie będzie to konieczne jest jeszcze poddawane analizie.

Hala Ludowa prowadzi obecnie działania mające na celu właściwe opracowanie i konserwację fotografii, które pozwolą utworzyć stałą ekspozycje fotografii Marylin Monroe, a być może w przyszłości także innych pamiątek po tej sławnej osobie.

Galeria:
Kolekcja fotografii Miltona H. Greene'a
 

Czytaj także