POSZUKIWANY RYSZARD KAPUŚCIŃSKI

POSZUKIWANY RYSZARD KAPUŚCIŃSKI

Dodano: 
Ryszard Kapuściński wywodzi się z tak ubogiej wioski na Polesiu, że nieznana tam była przed wojną nawet idea noża, nie wspominając o samym nożu. Kiedy więc jako reporter musiał podejmować decyzje czy wyjedzie po materiał do bogatej Szwajcarii, czy do któregoś z biednych państw Afryki, zawsze wybierał Afrykę. Z takich wyborów wzięło się jego pisarstwo. Konwencja filmu jest taka, że grupa tropicieli szuka Ryszarda Kapuścińskiego, reportera, dziennikarza i publicysty. Jeździ po kraju, odwiedza kolegów pisarza. Widzowie szybciej mogą wpaść na jego trop. Znakomity reporter w fotoplastikonie ogląda panoramy rodzinnego miasta Pińska, stolicy Polesia. W filmie, oprócz bohatera, wypowiada się Stefan Bratkowski, Marek Miller, Andrzej Wajda, Witold Zalewski oraz aktorzy występujący w przedstawieniu Cesarz" wraz z jego reżyserem Jerzym Hutkiem. 19|11 godz. 16.00 | TV POLONIA

Czytaj także